కరోనా : చిత్తూరు జిల్లాలో 300 కేసులు

చిత్తూరు జిల్లా వ్యాపితంగా 24 గంటల్లో 300 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇందులో తిరుపతి నగరంలోనే 144 కేసులున్నాయి. తిరుపతి రూరల్ మండలంలో 24 కేసులు బయటపడ్డాయి. ఇవన్నీ కూడా తిరుపతి కేసులుగానే భావించాల్సి వుంటుంది. ఒక రోజులో 300 కేసులు నమోదు కావడం ఇదే తొలిసారి. ఏయే మండలంలో ఎన్ని కేసులు వచ్చాయో టేబుల్ లో చూడండి.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*