చంద్రగిరి నియోజకవర్గం స్థానిక‌‌ ఎన్నికల అప్ డేట్


మొత్తం జెడ్పీటీసీలు‌ : 6
ఏకగ్రీవం : 5 ( వైసిపి)
ఎన్నికలు జరుగుతున్నవి : 1 (చంద్రగిరి)

మొత్తం ఎంపిటీసీలు : 95
ఏకగ్రీవం : 90
వైసిపి‌ : 86, టిడిపి‌ : 4
ఎన్నికలు జరిగేవి‌ : 5

మండలాల వారీగా చూస్తే…

చంద్రగిరి
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 16 వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం 11 టీడీపీ : 0 ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 5

చిన్నగొట్టిగల్లు
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 7
వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం 5
టీడీపీ : 2
ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 0

ఎర్రవారిపాళ్ళెం
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 8
వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం 8
టీడీపీ : 0
ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 0

రామచంద్రాపురం
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 9
వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం 9
టీడీపీ : 0
ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 0

పాకాల
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 16
వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం : 14
టీడీపీ : 2
ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 0

తిరుపతి రూరల్
ఎంపీటీసీ స్థానాలు : 39
వైఎస్ఆర్ సీపీ ఏకగ్రీవం 39
టీడీపీ : 0
ఎన్నికలు జరిగే కేంద్రాలు: 0

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*