నింగికెగసిన ఆ ‘ఇద్దరు’

తమిళ దిగ్గజాలు కరుణానిధి, ఎంజిఆర్ ఆప్తమిత్రులు. ఒకే పార్టీలో పని చేశారు.‌ చిన్న విభేదాలతో ఎంజిఆర్ సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నారు. ఆ తరువాత బద్ధ శత్రువుల్లా మారాయి ఆ రెండు పార్టీలు. అయినా కరుణానిధి, ఎంజిఆర్ స్నేహానికి ప్రతీకలే. ఎంజిఆర్ మరణించినపుడు కరుణానిధి భావోద్వేగంతో రాసిన కవిత ఇది. ఈ ఇద్దరు మిత్రుల కథ ఆధారంగా తీసిన ఇద్దరు సినిమాలో ఈ కవిత కరుణానిధి పాత్రతో పలికించారు. మనసును కదిలించే‌ ఆ కవిత ఇదే….

————————————————–

నింగికెగసిన ఆ ‘ఇద్దరు’

————————————————–

ఓ అనుంగు సోదరా..అరుదైన ఆప్తుడా ..
ఆశ్రయ మూర్తీ.. మరలి పోయావా..
మొన్నటి పొద్దున
మీసం మొలిచిన వయసులో
ఆకులో తిన్నాం..ఓ చాపలో నిదురించాం..
నీ జ్ఞాపకాల కన్నీటితో నిండుతోంది నా హృదయం..
మన కనులే వేరు..కన్న కల ఒక్కటే..
మన మనసులే వేరు..అంతరంగం ఒక్కటే..
మన కోటలు వేరు వేరు ..కానీ గమ్యం వేరు..
నాకు ఎదురెళ్లి ముందుండాలని మహా ముచ్చట పడ్డావు..
చావులో నాకే ముందెళ్లి చరిత్ర వైనావు..
నాకు విజయమాల వేసిన కరమెక్కడ?
నా వేడి కన్నీళ్లు తుడిచిన వేళ్లెక్కడ?
కొత్త వేణువు స్వరంలా వినిపించే కోయిల గొంతెక్కడ?
ముద్దుగా నా పదును మాటలు పలికిన పెదవులెక్కడ?
నన్ను అలనాడు ఎత్తి మోసిన ఆ యువ భుజాలెక్కడ?
నాకిక కనపడవా మిత్రమా?
నువ్వుగింజంత ద్వేషమే లేదు..
మొలకంత కూడా పగే లేదు..
మనసు పవిత్రమవడానికి మార్గం మరణమొక్కటేనా?
నీతోటి ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నాను.. వీలు కాలేదు
అలసి ఉన్న నిన్ను చూసి ఎలా ఉన్నావని అడగాలనుకున్నాను ..వీలు కాలేదు
ఇవాళ పువ్వులాంటి నీ ముఖానికి ముద్దు పెట్టాలనుకున్నాను..వీలు కాలేదు
ముంచుకొచ్చే కన్నీళ్లకి మూత పెట్టాలనుకున్నాను..వీలు కాలేదు
పోయిరా మిత్రమా..
నీ పక్కనే నాకూ ఒక పడక వేసి ఉంచు..
ఏనాడో ఒకనాడు నువ్వున్న చోటికే వస్తా..

(ప్రాణ హితుడు ఎంజీయార్‌ కన్ను మూసినప్పుడు
కరుణానిధి రాసుకున్న కన్నీటి కవిత్వం)

మిత్రుడు కెఎక్స్ రాజు వాల్ నుంచి సేకరణ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*