బిగ్ బాస్ ఇంట్లో జర్నలిస్టు జాఫర్ కు తొలిరోజే వచ్చిన కష్డమేమిటి

Bigg Boss Day 1 Review


హేమకు అనూహ్యంగా వచ్చపడిన సంకటం ఏమిటి..!

శ్రీముఖి తొలివారమే ఎందుకు నామినేట్ అయ్యారు…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*