బురదకుంటలో శ్రీవారి భక్తులు!

తిరుమల నారాయణగిరి ఉద్యానవనం బురదగుంట మారిపోతున్నాయి. ధర్మదర్శనం, కాలినడక భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, షెడ్లు నిండిపోయినప్పుడు భక్తులను నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటుచేసిన రేకుల షెడ్యూల కింద కూర్చోబెడతారు. గత మూడురోజులుగా రద్దీ విపరీతంగా ఉండడంతో దర్శనానికి ముప్పై గంటల సమయం పడుతుంది. దీంతో ఉద్యానవనంలో వేచి ఉండే సమయం కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. వేలమంది భక్తులు సేద తీరుతూ ఉండడంతో ఉండడంతో ఉద్యానవనం రొచ్చు రొచ్చుగా మారుతోంది. మురుగునీరు గార్డెన్ మొత్తం పారుతోంది. భక్తులు తినిపారేసిన ఆహార వ్యర్థాలను తొలగించకపోవడంతో కుళ్లి కంపుగొడుతోంది. అయినా పట్టించుకుంటున్న అధికారులు లేరు. ఈరోజు కూడా పరిస్థితి అలాగే ఉంది. బురదగుంట గా మారిన చోట మట్టి చల్లి ఉద్యానవనాన్ని శుభ్రంగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*