వైయస్ విజయమ్మ రచించిన ‘నాలో.. నాతో… YSR’ పుస్తకం లోని కొన్ని ఫొటోలు…

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*