తిరుమల వరాహస్వామి ఆలయ గోపురం సర్ణమయం…రూ.14 కోట్లు అంచనా వ్యయం..!

November 21, 2019 admin 0

తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ గోపురం తరహాలో వరాహస్వామి ఆలయ విమాన గోపురం కూడా స్వర్ణమయం కానుంది. ఇందుకోసం రూ.14 కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి టిటిడి సిద్ధమయింది. వరాహస్వామి విమాన గోపురంపై తొమ్మిది పొరలుగా బంగారుపూత […]