సేవాభావం ప్రతిఒక్కరు అలవర్చుకోవాలి : యువజన సేవాసమితి అధ్యక్షుడు సురేష్

January 16, 2020 admin 0

ధర్మచక్రం ప్రతినిధి – శ్రీకాళహస్తి ప్రతి ఒక్కరూ సేవాభావం అలవర్చుకుని ఇతరులకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని గంగలపూడి యువజన సేవా సమితి అధ్యక్షుడు చేమూరు సురేష్ పేర్కొన్నారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా గ్రామంలోని పేదలకు, వృద్ధులకు […]