చచ్చిన కుక్కల్ని ఈడ్చినట్లు ఈడ్చి…గుంతలోకి విసిరి…కుప్పగా వేసి…పూడ్చేశారు..! కరోనా మరణం కంటే‌ విషాదం ఏముంటుంది..!!

July 1, 2020 admin 0

కరోనా వస్తుందని భయం కంటే..‌.ఒకవేళ కరోనారో మరణం సంభవిస్తే…మృతదేహం పట్ల వ్యక్తుల ప్రవర్తన ఎలావుంటుందో తలచుకుంటేనే భయం వేస్తుంది. ఇప్పటికే జరిగున కొన్ని ఉదంతాలు చూస్తే…ఎలా మరణించినా పర్వాలేదుగా‌నీ…కరోనాతో మాత్రం మరణించకూడదన్న భావన తప్పక […]