అది నేరమేగదా…రమణ దీక్షితులు గారూ..!

May 23, 2018 admin 1

శ్రీవారి ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడు రమణ దీక్షితులు గురించి ముఖ్యమంత్రి చంబ్రాబు నాయుడు విశాఖపట్నంలో జరిగిన ధర్మదీక్ష పోరాటంలో ముఖ్యమైన వ్యాఖ్య ఒకటి చేశారు. తనపైన విమర్శలు చేస్తున్న అర్చకుని ఇంట్లో దేవుడి పటాల […]